Andrographis antibiotikum ajuverdské medicíny
Byliny Lexikon

Andrographis

Andrographis neboli Právenka latnatá její užívání v lidové medicíně bylo hojné zvláště před objevem antibiotik, které Právenka latnatá nahrazovala. Užívanou částí…

Pin It on Pinterest